Právní ustanovení

Obsah webových stránek

Vyobrazení, články, inzeráty a jiné informace zveřejněné na těchto webových stránkách mohou být kopírovány pouze pro osobní potřebu návštěvníka stránek a nesmí být dále uveřejňovány bez předchozího písemného souhlasu Tomáše Koniora. Obsah webových stránek je chráněn podle autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění), zákona o ochranných známkách (zákona č. 441/2003 Sb., v platném znění) a případně dalších právních předpisů. Přestože jsou tyto webové stránky průběžně aktualizovány, Tomáš Konior tímto upozorňuje návštěvníky, že se na těchto webových stránkách mohou vyskytnout i údaje, které nejsou aktuální.

Rozesílání obchodních sdělení

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb., v platném znění) jsou nabídky nemovitostí zasílané elektronickou poštou obchodním sdělením ve smyslu tohoto zákona. Pokud vlastník Tomáš Konior získá od návštěvníka těchto webových stránek (dále jen „návštěvník“) jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení v souvislosti s poptávkou nemovitosti (koupě či nájem), nabídkou nemovitosti (prodej či pronájem), zájmem v souvislosti s žádostí návštěvníka o zasílání informací a novinek ohledně nabízených nemovitostí, je Tomáš Konior za splnění dalších zákonných podmínek oprávněn emailovou adresu a telefonní číslo návštěvníka využívat pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných produktů a služeb. Návštěvník má možnost zaslat Tomáši Koniorovi informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány.

Tomáš Konior je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté návštěvníky těchto stránek jen podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679 – GDPR). Podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete v části Informace o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Správce a účely zpracování:

Vaše údaje, které jste poskytnul/a v příslušném formuláři (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává Tomáš Konior, IČO 05120233, se sídlem Sokolská 3922, 760 01 Zlín, kontaktní údaje: konior@zlinskymakler.cz (“Konior”), za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky po koupi či nájmu nemovitosti.

Konior bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkající se nabídky obdobných služeb.

Příjemci:

Za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky Vás budou přímo kontaktovat Konior.

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy).

Doba uchování:

Pokud odmítnete zasílání jakýchkoli obchodních sdělení, Konior Osobní údaje vymaže.

Jinak budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Informace o zpracování osobních údajů během reklamace

Správce:

Tomáš Konior, IČO 05120233, se sídlem Sokolská 3922, 760 01 Zlín, kontaktní údaje: konior@zlinskymakler.cz, tel.: +420 770 179 185

 

Účely zpracování:

Vaše osobní údaje včetně dokumentů uvedené v reklamačním formuláři budou zpracovávány Tomášem Koniorem za účelem vyřízení Vaší reklamace.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a budou uchovávány v systému pro evidenční, kontrolní a preventivní účely.

Právní základ:

Tomáš Konior je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné reklamaci vyřídit.

Příjemci:

Vaše osobní údaje budou předány Tomáši Koniorovi uvedeným v reklamačním formuláři k jeho vyjádření, případně i právnímu zástupci k odbornému posouzení daného případu.

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy).

Doba uchování:

Osobní údaje budou chovávány po dobu trvání reklamačního řízení a po jeho skončení po dobu nezbytnou pro ochranu oprávněných zájmů Tomáše Koniora (např. v případě soudního sporu).

V systému budou osobní údaje z reklamačního řízení uchovávány pro evidenční, kontrolní a preventivní účely nejdéle po dobu 10 let od uzavření obchodu prostřednictvím realitní kanceláře.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování, nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti zpracování), popřípadě na omezení zpracování.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ TOMÁŠE KONIORA MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD TOMÁŠ KONIOR NEPROKÁŽE ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).