Dostupnost bydlení

Bez levných hypoték bychom byli na úrovni roku 2009

Kromě indexů dostupnosti bydlení pravidelně sestavujeme také index návratnosti bydlení, který při analýze dostupnosti bydlení extrahuje data od vlivu ceny úvěrového financování. Tento index vyjadřuje, kolik ročních příjmů musí průměrná česká domácnost vynaložit na pořízení bytu o průměrné ceně. A jak na tom tedy jsme?

Podle těchto statistik nyní české domácnosti vynaloží na pořízení modelového bytu o průměrné pořizovací ceně 2,10 mil. Kč přibližně 5,5násobek svého čistého ročního příjmu.